Tarihi

1755' de Adalara bağlı bir nahiye

1757' de Üsküdar Kazasına bağlı bir nahiye

1850' de İzmit Sancağına bağlı bir kaza

1861' de Vilayet Nizamiyesiyle Üsküdar'a bağlı kaza merkezi

1866' da Kartal, Kordon Kazaları adı verilen Kazai erbaadan sayılır

1869 yılında Dersaadet Belediye İdaresi Nizamnamesi ile İstanbul ve üç belde, on dört daireye ayrılmış, buralarda Belediye teşkilatı kurulmasına karar verilmiştir. Bunların dördünde teşkilat kurulabilmiş ancak personel ve ödenek yokluğundan kapanmışlardır. Bu ön dört daire arasında Kartal yoktur.

1870 yılında çıkarılan bir nizamnameyle Kartal bir Kaymakamlık olarak teşkil edilmiştir.

1871 Vilayet Nizamnamesi gereğince Kartal' da Belediye kuruldu. Kartal' ın ilk belediye reisi Yasin Ağa'dır.

1912 yılında Dersaadet Belediye Kanunu' nun icra-i tatbike konulmasıyla Adalar ve Beykoz' da Devari-i Blediye teşkil olunmuştur. Yine aynı tarihte Kartal Kazasında yapılan belediye seçimiyle Kadri Bey reis olarak seçilmiştir.

1916' da Kartal kaza merkezine bağlı Yakacık köyünde belediye teşkili uygun görülmüştür.

26.08.1937 tarihinde Kartal Belediye Reisliği makamı, Kartal Kaymakamlığının uhdesine verilmiştir.

16.03.1943 tarihinde Kartal Belediye Reisliğinin Kartal Kaymakamlığı uhdesine verilmesine dair düzenlemeye son verilmiştir.Coğrafi Durumu

Kartal ilçesi, Kocaeli yarımadasının güneybatı kesiminde yer alır. Doğusunda Pendik, batısında Maltepe, kuzeyinde Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçeleri, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrilidir. İlçemiz 20 Mahalleden oluşmakta olup, 2186 adet Cadde ve Sokak mevcut olup, yüzölçümü Aydos ormanı dahil Kartal Merkezi 38,54 km2 dir. İstanbul' un en yüksek tepesi olan 573 m. yüksekliğindeki Aydos Dağı kısmen ilçemiz sınırlarında bulunmaktadır.